Praotec Abrahám

Veľkost cena
malá29,60 €
stredná39,40 €
veľká48,50 €
Reprodukcia Ikony Praotca Abraháma.
Rusko; 2. polovica 19. storočia; 44,3x29,5. Originál tejto ikony sa nachádza v Expozícii originálnych ikon v Žiline. Na ikone je praotec Abrahám v pohybe, nohami na zemi, a zároveň akoby sa vznášali hore, prichystané ísť tam, kam ho volá Boh, kráčať už nielen po ceste sveta so svojím plánom, ale vykročiť na Cestu s Bohom a k Bohu. Palcom ľavej nohy sa odráža od zeme na vyššiu Cestu, na ktorej sa mu Boh dáva spoznať, že On je „EL Šaddaj, Boh Všemohúci, Pán Vševládca, Stvoriteľ neba a zeme“ /Gn 14,22; 17,1/, čo hovorí aj nápis na zvitku, ktorý Abrahám drží v ruke. Jeho tvár prezrádza bázeň a radostný úžas nad týmto spoznaním, lebo vo svojej vlasti bol obklopený mnohými pohanskými bohmi a mŕtvymi modlami. No tento Boh sa mu prihovoril, je živý, je Osobou, ktorá ho oslovuje po mene, pozýva ho do dialógu „Ja a Ty“ a na Cestu. Vrchný plášť zelenej farby je „rozviaty“ vetrom, znak, že Abrahám je uchvátený Bohom, ktorý s ním začal dialóg, a pripravený nechať sa Ním viesť. Spodná tunika bielej farby poukazuje na duchovnosť Abraháma, čistú a úprimnú túžbu po hlbokom vzťahu s Bohom, túžbu kráčať vo viere s Ním. Vlasy a brada symbolizujú múdrosť Patriarchu, ruky vznešenosť otca, čo vyjadruje už význam jeho pôvodného mena Abram „otec je vznešený“. Poslanie otca je vznešená úloha, ktoré Boh rozšíril u Abraháma na poslanie byť „otcom mnohých národov.“ Obklopuje ho nadprirodzený svet, znázornený zlatou farbou na pozadí ikony. Hoci Biblia hovorí o pokročilom veku Abraháma v čase povolania, Abrahám je na ikone zobrazený v zrelom veku, nie však ako bezmocný starec, ale v plnej sile, v dynamike života, ktorú s ním robí Boh.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 23 x 17 x 2 cm
Stredný rozmer -33 x 23 x 2 cm
Veľký rozmer - 47 x 33 x 2 cm - na objednávku

Kontakt

LAVERNA CAPITAL s.r.o.

LAVERNA CAPITAL s. r. o.

Ku kyselke 499/24

911 06 Trenčín

+421 903 602 895

lavernacapital@gmail.com

IBAN: SK45 7500 0000 0040 2181 9056