Počajevská Bohorodička - Eleusa

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Počajevskej Bohorodičky - Umilenije zo 17. st. Eleusa - Umilenije – „Milujúca“ či „Milostivá“, je typom ikony, ktorý hovorí o vzťahu Bohorodičky a Krista, matky a dieťaťa, no i o vzťahu každého človeka k Bohu. Je to vzťah lásky, pokory, túžby po spáse a nádeje. Na týchto ikonách sa Bohorodička naklána k Ježišovi, ktorý ju zväčša objíma, túli sa k nej. Spojenie ich svätožiar symbolizuje spojenie Neba a zeme.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm