Bohorodička - Oranta, 13.st.

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Bohorodičky - Oranty z 13. st. Oranta, alebo ikona Bohorodičky Znamenie. Najstaršie zobrazenie tejto ikony pochádza z tretieho storočia a môžeme ho nájsť v podobe Oranty (modliacej sa ženy) v rímskych katakombách. Pozdvihnuté ruky Bohorodičky poukazujú na spôsob, akým sa modlievali prví kresťania. Asi v deviatom storočí sa ikonografické zobrazenie Oranty doplna umiestnením Emmanuela do medailónu. Toto ikonografické riešenie bolo inšpirované obyčajom vládneho dvora, na ktorom kráľovná a vládni hodnostári nosievali na prsiach vyšitý obraz vládcu, znak jeho naj­vyššej autority. Oranta s dieťaťom v medailóne nie je teda historickým zobrazením Matky so Synom, ale Panna znamenia, ktorá počas Izaiášovho proroctva ohlasuje svetu naplnenie časov spásy.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm