Radosť Všetkých Radostí (1)

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony - Panna Mária Nežnosť alebo Radosť Všetkých Radostí - Raduj sa Panenská nevesta («радуйся невесто неневестная»), Rusko, 19. stor. Originál ikony sa nachádza v Expozícii originálnych ikon v Žiline - www.ikony.hour.sk.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm

Modlitebná tradícia: ikona je známa pre početné prípady vyliečenia od telesných chorôb. Modlia sa pred ňou mladé devy s prosbou o pomoc pri zachovaní cudnosti, zbožnosti a dobrej morálky. Prosia pred ňou v nádeji, že sa stretnú s dobrým mužom a založia úspešné manželstvo, že budú mať požehnaný a šťastný rodinný život. Modlia sa pred ňou ženy, ktoré nemôžu otehotnieť a tiež za bezpečný pôrod. Rovnako ako pred akoukoľvek ikonou Panny Márie, typ \"Nežnosť\" je možné sa modliť a prosiť o všetko, čo narušuje dušu a srdce. A tiež je veľmi dôležité nezabúdať obrátiť sa k Matke Božej nielen s trápeniami a v úzkosti, ale tiež v modlitbe vďaky za jej jasnú pomoc a príhovor.

Ikonografia
Ikona, napísaná v modernom štýle, zobrazuje Pannu Máriu po tom, čo povedala Archanjelovi Gabrielovi: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho Slova.“ Hlava nežne naklonená doprava, oči mierne pootvorené, tvár radostná a zamyslená. Sústredená na Slovo, ktoré nosí pod srdcom, a ktoré chce ochrániť skríženými rukami. Oblečené má jednoduché, no slávnostné spodné červené šaty vyjadrujúce jej odovzdanosť Bohu a to, že je celá naplnená Bohom. Na hlave má veľkú bielu šatku symbolizujúcu duchovnosť. Nápis okolo svätožiari \\\\\\\"Radujsja nevisto nenevistnaja\\\\\\\" je preložený z gréčtiny. Slovanskému slovu \\\\\\\"nevesta\\\\\\\" odpovedá slovo \\\\\\\"víla\\\\\\\", čo znamená nielen nevestu (v zmysle Žena, ktorá sa chystá vydať), ale nevestu ako ženu, mladú ženu, devu. Slovo \\\\\\\"Nenevistnaja\\\\\\\" znamená \\\\\\\"slobodná, panenská\\\\\\\". To znamená, že výraz \\\\\\\"nevista Nenevistnaja\\\\\\\" znamená – Matka