Radosť Všetkých Radostí (2)

Veľkost cena
malá40,00 €
stredná50,00 €
veľká60,00 €
Reprodukcia Ikony - Panna Mária Nežnosť alebo Radosť Všetkých Radostí - Raduj sa Panenská nevesta («радуйся невесто неневестная»), Rusko, 19. stor. Originál ikony sa nachádza v Expozícii originálnych ikon v Žiline - www.ikony.hour.sk.

Ikonografia
Ikona, napísaná v modernom štýle, zobrazuje Pannu Máriu po tom, čo povedala Archanjelovi Gabrielovi: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho Slova.“ Hlava nežne naklonená doprava, oči mierne pootvorené, tvár radostná a zamyslená. Sústredená na Slovo, ktoré nosí pod srdcom, a ktoré chce ochrániť skríženými rukami. Oblečené má jednoduché, no slávnostné spodné červené šaty vyjadrujúce jej odovzdanosť Bohu a to, že je celá naplnená Bohom. Na hlave má veľkú bielu šatku symbolizujúcu duchovnosť. Nápis okolo svätožiari \\\"Radujsja nevisto nenevistnaja\\\" je preložený z gréčtiny. Slovanskému slovu \\\"nevesta\\\" odpovedá slovo \\\"víla\\\", čo znamená nielen nevestu (v zmysle Žena, ktorá sa chystá vydať), ale nevestu ako ženu, mladú ženu, devu. Slovo \\\"Nenevistnaja\\\" znamená \\\"slobodná, panenská\\\". To znamená, že výraz \\\"nevesta Nenevestnaja\\\" znamená – Matka Božia, ako nevesta, ktorá je Pannou. Slová, že je Panna Mária Nevesta Nenevestnaja, stručne vyjadrujú učenie Cirkvi o Panne Márii ako Matke, ktorá bola a je vždy Panna.
Divotvorná Ikona Matky Božej Radosť Všetkých Radostí bola tajomným obrazom Svätého Serafima Sarovského. Keď svätec pomazal chorého olejom z lámp, ktoré horeli pred ikonou, bol uzdravený. Pred touto ikonou Prepodobný odišiel k Pánovi. Druhým menom ikona Nežnosť (УМИЛЕНИЕ) - \\\"Radosť zo všetkých radostí\\\" bola takto často nazývaná samotným svätým Serafimom.
Po vyhlásení za svätého dal cár Mikuláš II urobiť pre ikonu drahocennú rizu – ozdobný rámik. V roku 1927 bol Diveevský kláštor, kde sa nachádzal originál ikony \\\"Radosť zo všetkých radostí\\\", zatvorený. No svätú ikonu sa podarilo prepašovať. Po celé desaťročia bola pod ochranou zbožných ľudí, riskujúcich svoje životy. V júni 1991 odovzdali ikonu patriarchovi Alexijovi II., a teraz sa nachádza v rezidencii patriarchu v Moskve. Raz ročne – na slávnosť Pochvaly Panny Márie (sobota piat