Sv. apoštol a evanjelista Matúš

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia ikony sv. apoštola a evanjelistu Matúša, 19.st. Originál ikony sa nachádza v Expozícii originálnych ikon v Žiline - www.ikony.hour.sk.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm

Pôvod mena Matúš je z hebrejčiny, Mattanyáh - dar Jahveho, daný Bohom. Matúš, syn Alfejov, evanjelistami Markom a Lukášom nazývaný Lévi, bol mýtnikom, vyberačom daní v Kafarnaume. Všeobecne bol považovaný za hriešnika, pretože slúžil nenávideným Rimanom. Na Ježišov pohľad plný lásky a milosrdenstva a na jeho výzvu: „Poď za mnou!“, vstal a išiel za ním. Nechal všetko tak. Z opovrhovaného sa stal Pánov učeník, apoštol a neskôr autor evanjelia. Kristova výzva zachránila Matúša pred temnotou. Svetlo Kristovej lásky v ňom vyvolalo obrat. Matúš je povolaný z tmy do svetla. A Ježiš neprišiel povolávať tých, ktorí si myslia, že sú vo svetle, ale tých, ktorí bez Ježišovej pomoci nedokážu zmeniť svoj život. To sú tí, ktorí prijímajú Ježišovo milosrdenstvo a sú ochotní zanechať časné a hriešne pred večným a svätým.
Ikona pochádza zo 19. storočia z Ruska a je starostlivo a precízne vypracovaná v uznávanej ikonopiseckej dedinke Palech. Nesie nápis Svjatoj evangelist i apostol Matfej. Matúš je na ikone zobrazený ako muž staršieho stredného veku, dôstojného výzoru, s vážnou tvárou orámovanou krátkymi prešedivenými vlasmi a dlhou bradou. Sedí pri stole, na ktorom je položený kalamár a pero a v rukách drží knihu – evanjelium, na ktoré upiera zamyslený a sústredený pohľad. Oblečenú má červenú tuniku (chiton) a svetlohnedý plášť (himation). Vpravo vidíme menšiu postavu okrídleného mladíka, anjela, s pravou rukou zdvihnutou v geste požehnania. Symbolizuje Svätého Ducha, ktorý mu odovzdáva inšpiráciu. Je to zároveň atribút svätca, pretože Matúšovo evanjelium začína rodokmeňom Ježiša Krista. Ako atribúty sa zobrazujú aj meč, halapartňa, mešec s peniazmi pri nohách. Je patrónom bankárov, taxikárov a colníkov.