Krst Pána

Veľkost cena
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Ikona sviatku Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista - 6. január.
Ikona znázorňuje scénu krstu Pána v rieke Jordán. Udalosť približuje evanjelista Matúš - Mt 3,13-17.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm - na objednávku
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm