Bl. mučenica Tarzícia

Veľkost cena
malá23,00 €
Reprodukcia Ikony prepodobnej mučenice Tarzície Mackovej z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm

Životopis:
Tarzícia Oľga Macková, panna a mučeníčka. Vlasným menom Тарсикія Ольга Мацьків (ukr.)

Blahoslavená; sviatok: 17. júl,
* 3. marec 1919, Chodorów, Ukrajina
† 17. júl 1944, Krystynopol, Ukrajina

Na Západnej Ukrajine, v malebnom mestečku Chodorove (rajon Židačov, oblasť Ľvov), v stredne zámožnej rodine Romana Márie Mackových, pekného jarného dňa, 23. marca 1919, prišla na svet prvá dcéra, ktorej pri krste dali meno Oľga. Neskôr sa im narodili ešte tri deti: Štefánia v roku 1921, Evstachia v roku 1923 a Jaroslav v roku 1925.

Oľgini rodičia boli zbožní, praktizujúci kresťania, gréckokatolíckeho vierovyznania. Starostlivo vychovávali svoje deti a vlastným príkladom ich učili svedomitosti, pracovitosti, modlitbe a láske k Bohu.
Viac o živote: http://www.zivotopisysvatych.sk/tarzicia-olga-mackova-panna-a-mucenicka/