Svätý Roman Sladkopevec

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony svätého Romana Sladkopevca.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm - na objednávku
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm - na objednávku

Synaxár (životopis): Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

Hoci totiž meno svätého Romana Sladkopevca nachádzame v bohoslužobnom kalendári pri 1. októbri spolu s pamiatkou svätého apoštola Ananiáša, jedného zo sedemdesiatich, a spolu s veľkým sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, kľúčová udalosť v živote tohto muža sa odohrala práve v decembri. Navyše veľmi úzko súvisí s veľkým sviatkom Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ako aj s tým, ako sa predmetný sviatok slávi v gréckokatolíckych cirkvách a vôbec vo všetkých východných cirkvách grécko-slovanského obradu dodnes.
Roman sa narodil okolo roka 470 v Sýrii, pričom vyrastal v tamojšom meste Emessa. Keďže viedol nábožný život, v jednom z bejrútskych chrámov ho ustanovili za paramonára, teda niečo ako cerkovníka, čo však bola samostatná, mimoriadne zodpovedná a veľmi vážená cirkevná funkcia. Okolo roka 490 po Kristovi sa presťahoval do Konštantínopola, kde sa stal paramonárom v jednom z chrámov zasvätených Presvätej Bohorodičke. Keďže bol naozaj vzorný, neskôr bol ustanovený aj za paramonára pri chráme Svätej Sofie, teda pri katedrálnom chráme konštantínopolského patriarchu. Hoci nemal prakticky nijaké vzdelanie, vynikal veľkou múdrosťou a teologickým veciam rozumel lepšie než mnohí študovaní ľudia. Z uvedených dôvodov ho konštantínopolský patriarcha vysvätil za klerika, konkrétne za čitateľa a speváka. A tu sa dostávame k jadru veci.
Ostatní čitatelia a speváci katedrálneho chrámu naň totiž žiarlili, pretože dostal rovnaké výsady ako oni, hoci nevedel čítať a jeho spev tiež nebol najlepší. Zašli teda za patriarchom a sťažovali sa na Romana: „Ignorantovi si daroval rovnakú česť ako nám!“ Patriarcha však trval na svojom.
Viac: http://www.zoe.sk/?svatci&id=4