Ikona svätej rodiny motív 6

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Svätej rodiny (motív 6).

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.
Autorom originálu ikony je Kiko Arguello, zakladateľ Neokatechumenátnej cesty. Ikona zdôrazňuje význam rodiny v Cirkvi a najmä postavu otca v kresťanskej rodine. Znázorňuje útek Nazaretskej rodiny do Egypta. Preto sa ikonopisec rozhodol napísať ikonu Svätej rodiny „na ceste\\\\\\\", ako putuje zo sviatkov z Jeruzalema vtedy, keď mal Ježiš dvanásť rokov. Preto dvanásťročný Ježiš na ikone predstavuje dospievajúceho človeka. Možno najzaujímavejším prvkom celej ikony je Jozefova tvár. Autor zámerne použil motív z Turínskeho plátna, aby zdôraznil poslanie otca v kresťanskej rodine. Na tvári z Turínskeho plátna sa vyplnilo Izaiášovo proroctvo: „Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.... Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova ... /Iz 53, 2 - 12). Toto proroctvo je celé vyplnené na tvári Ježiša Krista, ktorú poznáme z Turínskeho plátna. Na tejto tvári vidieť lásku Boha k ľuďom. Preto, aby sa na Ježišovi mohlo vyplniť toto proroctvo, aj on sa potreboval pozerať dennodenne na láskavú tvár Nebeského Otca. A kde inde ju mal vidieť, kde inde sa mal naučiť týmto postojom, keď nie na tvári svojho pozemského otca Jozefa? Je to tvár plná nežnosti, pokory, milosrdenstva, obety a lásky. Je dôležité, aby deti v rodine videli na tvárí svojho otca tvár Služobníka Jahveho, aby videli otca, ktorý svojou častou prítomnosťou v rodine stráca pre nich život. Od otca sa deti majú učiť postojom Služobníka Jahveho. (úryvok z katechézy a Ikone sv. rodiny z Nazareta)

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm