Presvätá Trojica, 15.st.

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Trojica z 15.st. Je to najznámejšie dielo Andreja Rubľova a je taktiež považovaná za jedno z najvýznamnejších ruských umeleckých diel. Patrí medzi skvosty ikonopisu. Ikona je naplnená nevädnúcou sviežosťou. Ani ten najobsiahlejší výklad symbolov obrazu nemôže obsiahnuť všetky vznešené myšlienky a dojmy pozorného a vnímavého diváka.

Andrej Rubľov napísal ikonu Trojica ako odpoveď na antitrinitárske učenie siekt 14. storočia. Dátum vzniku sa pohybuje okolo roku 1411. Ikonopisec vychádza z epizódy Starého zákona (Gn 18, 1-18), v ktorej sa opisuje pohostinstvo staručkého Abraháma a jeho ženy Sáry k trom anjelom v podobe krásnych mládencov. Exegeti kresťanského staroveku považujú toto miesto Starého zákona za jedno zo starozákonných zjavení podopierajúcich učenie o Svätej Trojici.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm