Klokočovská Bohorodička

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Klokočovskej Bohorodičky. Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm

História: Klokočovská ikona ronila slzy v roku 1670. Bola nedeľa alebo sviatok, pretože v chráme bolo veľa ľudí. Zišli sa tu, keď počuli o slzení ikony Bohorodičky na ikonostase, ktoré trvalo niekoľko dní. Ľudia v chráme ani nespozorovali, že do dediny prišlo maďarské kalvínske vojsko. Celé 17. st. bolo totiž poznačené bojmi medzi maďarskými kalvínskymi magnátmi a katolíckym habsburským vojskom. Obe strany sa vzájomne ničili, ale horšie bolo to, že nešetrili ani chrámy a kláštory, ktoré viackrát v priebehu 17. st. horeli. Spamätali sa až vtedy, keď vojsko s krikom vtrhlo do chrámu a začalo nožmi a bajonetmi rezať ikony. Keď zastali pred ikonou Bohorodičky, v jej očiach uvideli slzy. Vojak zdvihol bajonet, aby ikonu prebodol, a vtedy ľudia uvideli, ako z očí Bohorodičky cícerkami tečú slzy. Presvätá Bohorodička plakala. Nevie sa, či vyľakaný vojak odstúpil od ikony, či mu prítomní ľudia zatarasili cestu k ikone, ktorú vytrhli z ikonostasu a utiekli s ňou do lesa. Pravdepodobne sa stalo to druhé, pretože vojaci podpálili chrám, ktorý zhorel. Ikona bola zachránená, aby potomkom svedčila o tomto zázraku. Po zázraku bola ikona z Klokočova odnesená do Prešova a umiestnená v pokladnici drahocenností mesta Prešov. Neskôr sa ocitla v rukách grófky Žofie Báthoryovej. Po likvidácii Rákociho povstania a obsadení Mukačevského zámku cisárskym vojskom bola ikona 11. 8. 1711 odnesená ako vojnová korisť do cisárskej kaplnky do Viedne. Kráľovná Mária Terézia prikázala zhotoviť jej kópiu, ktorú jej syn Jozef II. poslal do Prešova. Originál zázračnej ikony však ostal na cisárskom dvore vo Viedni. Následne bola 12. 08. 1907 starostlivosťou biskupa Jána Váliho prenesená z magistrátu do biskupskej rezidencie. V klokočovskej gréckokatolíckej cerkvi sa dnes nachádza druhá kópia ikony.
Prvú kópiu z originálnej klokočovskej ikony namaľoval