Nepoškvrnená čistota - Litmanová (2RA)

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Nepoškvrnenej čistoty - Litmanovskej Bohorodičky (XXI. st.), ktorej originál sa nachádza na pútnickom mieste Hora Zvir v Litmanovej (Slovensko). Je súčasťou výzdoby oltárneho priestoru.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm

História: Autorkou ikony Presvätej Bohorodičky Nepoškvrnenej Čistoty na hore Zvir v Litmanovej je ruská ikonopiska z Moskvy. Na ikone zachytáva udalosť viažucu sa k zjaveniam Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Z tohto dôvodu má táto ikona niekoľko odlišností:
Bohorodička nedrží na rukách Ježiška, ale v pravej ruke má otvorený zvitok, na ktorom sú napísané slová, ktorými Presvätá Bohorodička vyjadruje oslovenie a začína sa prihovárať zvestovaním posolstva: „Moje drahé deti, prichádzam vás prosiť...“. V ľavej ruke drží ľaliu ako symbol čistoty, lebo aj sama sa pri týchto zjaveniach predstavila ako Nepoškvrnená Čistota. „Pravá čistota vnútra a túžba po nej bola a stále je hlavným motívom, darom, na ktorom stojí toto miesto,“ povedala vizionárka Ivetka Korčáková a pokračovala, že tým najsilnejším prejavom čistoty, ktorý u Panny Márie vnímala, bola jej presvedčivosť, ktorú vyžarovala navonok. Bola tým, kým je, na nič sa nehrala, bola autentická.
Presvätá Bohorodička je zobrazená, ako sedí na lavičke a je oblečená v bielom, aj keď to nie je v ikonopisectve bežné. Ale autorka opäť vychádzala zo zjavení v Litmanovej. Celý dej je umiestnený na horu Zvir, kde pri nohách Bohorodičky kľačia vizionárky Ivetka Korčáková a Katarína Česelková, miestni veriaci, ako aj zídení pútnici, ktorí sem od tých čias neustále putujú.
Ikona bola na horu Zvir darovaná v roku 2004. Posvätil ju prešovský eparcha vladyka Ján Babjak SJ 6. augusta 2004, keď horu Zvir v Litmanovej vyhlásil za miesto modlitby. Čistota srdca a duše od hriechov, čiže mesačná svätá spoveď, pokánie, modlitba ruženca – to boli hlavné odkazy Presvätej Bohorodičky v Litmanovej.