bl. Anna Kolesárová

Veľkost cena
v popise produktu18,20 €
Reprodukcia ikony blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny, mučenice.

Rozmer 26,5 x 18,5 x 0,6

Originál tejto ikony sa nachádza v gréckokatolíckom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vysokej nad Uhom (rodnej dedine blahoslavenej Anky). Pre tento chrám ju v roku jej blahorečenia napísal ikonopisec o. diakon Rastislav Varga.

Bl. Anna je zobrazená podľa ikonopiseckej tradície s bielou šatkou na hlave (symbol panenstva a znak čistoty), v červenom rúchu (symbol mučeníckej smrti) s krížom v pravej ruke (zomrela pre vieru v Ježiša Krista) a s vystretou ľavou rukou (symbol nesúhlasu s aktom násilia a znak nevinnosti).
V hornom pravom rohu je zobrazený Ježiš Kristus, ktorý pravou rukou žehná bl. Annu a v ľavej drží zelenú palmu (symbol mučeníctva a vyznávačstva). Po ľavej strane je zobrazená čudotvorná ikona Klokočovskej Bohorodičky s troma zrniečkami ruženca. Symbol mariánskej úcty, ktorú bl. Anka pestovala. Podľa dobových záznamov sa zúčastňovala aj výročných mariánskych púti v Klokočove.
Tri zrniečka odkazujú aj na jednoduchú špiritualitu modlitby troch "Raduja sa Bohorodička Panna..." (troch Zdravasov)
1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.
V mladosti sa odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité, vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a spoznať svoju cestu v Božom pláne.

2. ZA ČISTOTU.
Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných . V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.
Mnohokrát prežívame krízy viery. Viera ja skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.