Sv. Ján Zlatoústy

Veľkost cena
malá45,00 €
Reprodukcia Ikony sv. Jána Zlatoústeho.

Severné Rusko; 17. storočie; originálna veľkosť 109x38,5

Svätý Ján Zlatoústy (354?-407) cirkevný otec a prvý biskup Východorímskej ríše, upravil jednu zo starších antiochijských anafor a zaviedol ju do používania v Konštantínopole. Na základe toho nesie Liturgia svätého Jána Zlatoústeho jeho meno. Je to najpoužívanejšia bohoslužba gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Ikona pochádza z kostolného ikonostasu z radu Déesis. Zobrazuje celú postavu svätca v biskupskom odeve s kruhovým vzorom na červenom pozadí. V rukách drží Sväté Písmo. Originál tejto ikony sa nachádza v Expozícii