Sv. Cyril a Metod motív 2

Veľkost cena
malá33,00 €
stredná45,00 €
veľká50,00 €
Reprodukcia Ikony sv. Cyrila a Metoda.
Originál tejto ikony sa nachádza v Expozícii originálnych ikon v Žiline.

SVÄTÍ CYRIL A METOD
Rusko; koniec 19. storočia; 26,5x18,5
Na ikone sú zobrazené celé postavy svätých Cyrila a Metoda. Vľavo je svätý Metod. Je oblečený v biskupskom odeve východného rítu. Pravou rukou žehná, v ľavej drží zvitok so začiatkom Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku bolo Slovo i Slovo bolo u Boha i Boh bol Slovo“. Z tváre vidno, že bol už staršieho veku, ale plný sily a odhodlania plniť Božie poslanie.
Na pravej strane je svätý Cyril oblečený ako mních. Dvoma rukami drží zvitok, na ktorom je citát z biblie: „Počiatok múdrosti je Bázeň pred Pánom“ (Sir 1,16) a abeceda – Cyrilika, cyrilické písmo, ktoré bolo svätým bratom zjavené. Z tváre svätého Cyrila je možno čítať obavy o budúcnosť ľudu, ktorému priniesli vieru a písmo.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 23 x 17 x 2 cm - na objednávku
Stredný rozmer -33 x 23 x 2 cm - na objednávku
Veľký rozmer - 47 x 33 x 2 cm