sv. Igor

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm32,00 €
Sv. Igor (+ 1147)
blažený Igor, knieža černigovské a kyjevské
význam mena: ruské meno z island. Igwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingwio ochraňuje, pod ochranou boha Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Ivan, Ivor

sviatok v cirkevnom kalendári: 5. jún.
V Katolíckej Cirkvi veľkoknieža, mních a mučeník Igor nebol zaradený do úradného zoznamu svätých, lebo žil a zomrel už po prerušení jednoty s Rímom. Ale po prípadnom znovuzískaní jednoty by nemusela byť ťažkosť s priznaním oficiálnej úcty tomuto svätcovi pravoslávnej cirkvi.

Veľkoknieža Igor bol pravnukom sv. Vladimíra, ktorý uviedol kresťanstvo do Ruska. Igor sa stal kyjevským veľkokniežaťom v r. 1146. Ale ľud, ktorý nemal v láske dynastiu Oľgovičov, sa vzbúril proti Igorovi, zajal ho a vydal pereslavľskému kniežaťu Izjaslavovi Mstislavičovi. Izjaslav prevzal vládu nad kyjevským vojvodstvom. Igora najprv väznil v Pereslavli, ale potom mu dovolil stať sa mníchom. Predstavení určili Igora do kláštora sv. Teodora v Kyjeve, kde ho pripustili k slávnostným mníšskym sľubom. Ale Igorovi nepriatelia neboli spokojní s takýmto riešením. Striehli naňho a keď sa 19. septembra 1147 modlil v chráme pred ikonou Bohorodičky, prepadli ho, vyvliekli von a kruto ho zabili.
O tri roky neskôr Igorov brat, ktorý bol kniežaťom v Černigove, dal preniesť Igorove telesné pozostatky do svojho sídelného mesta, kde ich uložili do chrámu Premenenia Pána. Tam sa pri mučeníkovom hrobe stali zázraky a odtiaľ sa šírila jeho úcta medzi ľudom.

sviatok mena v občianskom kalendári: 10. apríl

Podrobnosti o produkte:
Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný, vyrobený z materiálu odolnému voči vlhkosti.
Rozmer 23 x 11 x 2 cm