sv. Júlia

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm32,00 €
sv. mučenica Júlia, panna

význam mena: pôvodne rímske rodové meno s významom vlasatá, mladá, alebo zo slova Jovilius, božská. Je ženskou alternatívou mužského mena Július.

sviatok v cirkevnom kalendári: 16. júl
sviatok mena v občianskom kalendári: 22. máj

Sv. Júlia sa narodila v kresťanskej šľachtickej rodine v severnej Afrike. Jej existencia je historická, no opis jej života bol napísaný oveľa neskôr, takže fakty nie sú celkom zaručené. Podľa týchto spisov ju ešte ako mladé dievča zajal barbarský kmeň Vandalov, ktorí v tom čase dobyli Kartágo – mesto, v ktorom žila so svojimi rodičmi. Jej rodičia zahynuli a ju predali ako otrokyňu pohanskému priekupníkovi Sýrčanovi Eusebiovi. No nesťažovala sa, pokojne znášala svoj osud. Keď mohla, čítala duchovné knižky a veľa sa modlila. Raz sa jej pán rozhodol, že ju zoberie so sebou do Francúzska. Po ceste sa zastavili na Korzike, kde práve prebiehal pohanské oslavy. Júlia odmietla sa zúčastniť, nechcela mať s tým nič spoločné. Miestodržiteľ ostrova Félix sa na ňu veľmi nahneval. Keď sa v zúrivosti pýtal, kto je, Júliin pán odpovedal, že je kresťankou a že je s ňou ako so slúžkou veľmi spokojný, plní všetky jeho príkazy. Guvernér mu ponúkol za ňu štyri najlepšie otrokyne. No jej pán na to nepristal. Cenil si ju nadovšetko. Félix však Eusebia opil a keď ten zaspal, guvernér sa pokúšal prinútiť Júliu, aby obetovala bôžikom. No ona to rázne odmietla, povedala, že chce slúžiť iba Ježišovi. Guvernér sa strašne rozzúril, udrel ju po tvári, až ju zaliala krv. Potom ju dal ukrižovať. Júlia sa vyobrazuje ako útla panna s krížom v ruke.
(pozri: http://www.zivotopisysvatych.sk)

Podrobnosti o produkte:
Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný, vyrobený z materiálu odolnému voči vlhkosti.
Rozmer 23 x 11 x 2 cm