sv. Jana

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm32,00 €
sv. Jana Myronosička

význam mena: z hebrejčiny - Boh je milostivý

sviatok v cirkevnom kalendári: 27. jún a nedeľa o myronosičkách (tretia nedeľa po Pasche)
sviatok mena v občianskom kalendári: 21. augusta

sv. Jana Myronosička, učeníčka Pána Ježiša, bola manželkou Herodesovho úradníka Chúzu. Spomína sa v Lukášovom evanjeliu 8,1-3. Pán Ježiš ju uzdravil od vplyvu zlých duchov a z chorôb. Ona ho potom nasledovala, počúvala jeho kázanie a zo svojho majetku ho podporovala. Bola zrejme aj pri Ježišovej smrti a pochovaní, hoci menovite sa nespomína (Lk 23,55). Spolu s ďalšími ženami – Máriou Magdalénou a Máriou Jakubovou – bola v nedeľu vzkriesenia skoro ráno pri prázdnom hrobe (Lk 24,10), kde sa im prihovorili dvaja mládenci v žiarivom odeve a povedali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Iné zmienky o jej živote nemáme. Východná tradícia ju nazýva „nositeľkou myrhy“ - myronosičkou, keďže niesla vzácne masti na pomazanie Ježišovho mŕtveho tela. Preto sa aj zobrazuje s nádobou v ruke.
Tradícia nám tiež hovorí, že keď dal Herodes sťať sv. Jána Krstiteľa, hodil jeho hlavu na nečisté miesto. Jana Krstiteľovu hlavu zobrala a s úctou pochovala na Olivovej hore. Až v čase Konštantína Veľkého bola táto hlava nájdená.

Podrobnosti o produkte:
Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný, vyrobený z materiálu odolnému voči vlhkosti.
Rozmer 23 x 11 x 2 cm