sv. Anna

Veľkost cena
v popise produktu29,60 €
Reprodukcia Ikony svätej Anny, ktorá drží v náručí Máriu.

význam mena: ž. z hebr. Channá(h) milosť), t.j. milá, milostná

sviatok v cirkevnom kalendári: 25. júl (Zosnutie sv. Anny, matky presvätej Bohorodičky); 9. september (Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna); 8. december (Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou)

sviatok mena v občianskom kalendári: 26. júl

Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný. Materiál je spracovaný s výrazom starej dosky.

Rozmer 20 x 14 x 1,7 (2,3) cm

Podľa tradície sa rodičia Panny Márie nazývali Joachim a Anna. Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Podľa tohto spisu bol Joachim bohatým, no aj veľmi zbožným a dobrým mužom. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri diely: jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu. Mali však bolesť – nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam (slovensky Bohu milá). Bola to veľká udalosť. Joachim priniesol za to obetu z desiatich baránkov a usporiadal hostinu. Aj chrámu venoval zvieratá na obetu. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme. Toľko protoevanjelium.

Meno Joachim znamená Príprava na Pána. Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Presné správy o nich nemáme, ale zato sa tešia veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.
Podrobnosti o produkte: