sv. Dávid

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm32,00 €
Svätý kráľ Dávid

význam mena: asi z asýr dádu a hebr. dód miláčik alebo z ugaritského (vyhynutého semitského) jazyka davidu náčelník, teda kráľ

sviatok v cirkevnom kalendári: nedeľa po Kristovom narodení
sviatok mena v občianskom kalendári: 30. december

Dávid, syn Izaiho (* 2729 – † 2799 (židovského kalendára) / * 1040 pred Kr. – † 970 pred Kr.) bol druhý kráľ zjednoteného Izraela. Nastúpil po Iš-bošetovi, jednému zo synov kráľa Saula, ktorý bol z trónu zosadený pre svoje správanie a neposlušnosť voči Bohu. Je predstavovaný ako spravodlivý, nie však dokonalý panovník; rovnako tiež ako uznávaný bojovník, básnik a hudobník (je považovaný za autora mnohých žalmov). Jeho život a vláda je v Biblii zaznamenaná v Prvej a Druhej knihe Samuelovej a Prvej knihe kráľov.

Podrobnosti o produkte:
Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný, vyrobený z materiálu odolnému voči vlhkosti.
Rozmer 23 x 11 x 2 cm