sv. Marek

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm32,00 €
Svätý apoštol a evanjelista Marek.

význam mena: m. z lat. Marcus (meno rím. rodu, utvorené asi z mena rím. boha vojny Marsa, teda bojovník, narodený v marci alebo zasvätený rímskemu bohu Marsovi), staršia podoba Markus, maď. Markus (Markuš), Márk, tal., špan. Marco, rus. Mark, dom. Marko, Maroš

sviatok v cirkevnom kalendári: 25. apríl
sviatok mena v občianskom kalendári: 25. apríl

Sv. Marek je autorom druhého evanjelia. Hoci mal latinské meno, podľa historikov bol pôvodom Žid, synovec sv. apoštola Petra. Podľa všetkého nepatril medzi učeníkov Ježiša Krista, keďže v tých časoch bol ešte mladíkom. Pri opise udalostí umučenia vo svojom evanjeliu spomína bezvýznamnú príhodu, pri ktorej vojaci chytili nejakého mladíka zahaleného do plachty. Ten im však plachtu nechal v rukách a ušiel. Niektorí tvrdia, že týmto mladíkom bol práve sv. Marek, keďže ostatní evanjelisti o tejto príhode mlčia. Podľa Nového zákona jeho plné meno bolo Ján Marek. On aj jeho matka Mária boli v prvej Cirkvi známi a vážení. Dom jeho matky v Jeruzaleme podľa všetkého slúžil ako miesto stretávania pre Ježiša a jeho apoštolov a potom aj pre kresťanov. V Skutkoch apoštolských sa opisuje vyslobodenie sv. Petra z väzenia. Peter bežal odtiaľ priamo do „domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek“ (Sk 12). Mnohí tam boli vtedy zhromaždení a modlili sa za neho. Exegéti predpokladajú, že v tomto dome prebehla Posledná večera a Zoslanie Ducha Svätého.

Podrobnosti o produkte:
Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný, vyrobený z materiálu odolnému voči vlhkosti.
Rozmer 23 x 11 x 2 cm