Ikona - skladacia - cestovná 012

Veľkost cena
v popise produktu48,50 €
Ikona - skladacia cestovná (012) s motívom Krista učiteľa a Vševládcu a Presvätej Bohorodičky s malým Ježišom.
Žehnajúci Ježiš Kristus drží v ľavej ruky knihu, v ktorej ja nápis v cirkevnej slovančine (staroslovančine) a je to citát z Matúšovho evanjelia: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním... (Mt 11,28)


Reprodukcie ikony Krista a Bohorodičky sú na drevenom podklade, vytvorené ako pár v otváracom ráme. Vhodné na položenie na stôl ako domáci oltárik.

Rozmer (výška-šírka-hrúbka)
- zatvorená cca 21 x 16 x 6
- otvorená cca 21 x 32 x 3