sv. Cyprián

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm32,00 €
Svätý hieromučeník Cyprián
význam mena: m. z lat. Cyprianus cyperský, z ostrova Cypru, dom. Cypro
sviatok v cirkevnom kalendári: 2. október spolu so sv. mučenicou Justínou.
sviatok mena v občianskom kalendári: 27. september

Cyprián pochádzal zo slávneho severoafrického Kartága, ale býval v Antiochii. Keď sa narodil, rodičia ho zasvätili pohanskému bohovi Apollónovi. Bol zverený mágom, aby ho naučili svojmu remeslu. Naučil sa privádzať blesky a dážď, spôsobovať škody sadom, viniciam a poliam, zosielať na ľudí choroby a mnohým podobným veciam. Istý mladík Aglaidos sa zamiloval do kresťanky Justíny, ktorá ho však odmietala. Navštívil Cypriána, ktorý čarami a mágiou mal zabezpečiť vášeň Justíny voči mladíkovi. No Justína pochopila, že ide o pokušenie od diabla, preto sa začala modliť a urobila na sebe znamenie kríža. V tej chvíli plameň vášne zhasol, predstavy zmizli a Justína zaspievala Bohu víťaznú pieseň. Diabol sa vrátil k Cypriánovi so zvesťou, že nič nedosiahol. Na otázku, ako je to možné, neochotne odpovedal: „Nedokázal som ju premôcť, pretože som na nej videl akési znamenie, ktoré vo mne vyvolávalo hrôzu.“ V nasledujúcom období Cyprián postupne skúšal rôzne magické praktiky, no všetky zostávali bez výsledku. Dievčina sa však neprestávala modliť. Cyprián, ohromený neočakávanými udalosťami, okrem iného povedal diablovi: „Ty ničiteľ a zvodca všetkých, ty prameň každej nečistoty a poškvrny, teraz som spoznal tvoju bezmocnosť! Ak sa totiž bojíš aj tône kríža a trasieš sa pred Kristovým menom, čo budeš robiť, keď proti tebe vystúpi sám Kristus?! Ak nedokážeš zvíťaziť nad tými, čo na sebe robia znamenie kríža, koho vytrhneš z Kristových rúk?!“ Vtedy sa diabol na Cypriána vrhol a začal ho biť. Keď však Cyprián začal volať: „Bože Justíny, pomôž mi!“ a prežehnával sa, diabol sa vzdialil. Nato Cyprián spálil svoje knihy, zmenil svoj život a prijal iniciačné tajomstvá krstu, myropomazania a Eucharistie. Neskôr bol vysvätený za biskupa a mnohých obrátil k viere. Justína sa stala igumenkou istého ženského monastiera. Obidvaja podstúpili mučenícku smrť v Nikomédii okolo roka 268 a sú našimi ochrancami pred neviditeľnými nepriateľmi.