Dôstojné je

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Bohorodičky - Dôstojné je

Dôstojné je
Grécko, hora Athos, koniec 19. storočia
Modlitebná tradícia: pred ikonou Presvätej Bohorodičky Dôstojné je sa ľudia modlievajú za
pokojný život, za útechu pri ohováraní a urážke na cti, o pomoc bezbranným pri ťažkostiach
a pri ukončení každej práce. Spôsob, akým sú postavy a najmä tváre na ikone vyobrazené,
nasvedčuje vplyv západného výtvarného umenia doby, v ktorej bola ikona napísaná. Na
zlatistom žiarivom pozadí, ktoré je symbolom nebeskej slávy, je vyobrazená Presvätá
Bohorodička s dieťaťom Ježišom v náručí.
Sviatok: 11. júna

Originál ikony sa nachádza v Expozícii ikon v Žiline.

Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm