Matka jednoty

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Matky jednoty, ktorej originál je v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov, na východnom Slovensku.
Je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm

Autor ikony Matky jednoty Mikuláš Klimčák, ktorý ju napísal pre Baziliku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine v 70. rokoch dvadsiateho storočia, si ju osobitne cenil. „Inšpirovalo ma stretnutie pápeža Pavla VI. s patriarchom Athenagorasom I.,“ spomína v jednom rozhovore a jedným dychom dodáva: „uvedomil som si, že Bohorodička je inšpirátorkou jednoty kresťanov. A tento typ ikony vo východnej ikonografii chýbal. Za túto inšpiráciu som Pánu Bohu nesmierne vďačný.“
Z histórie vieme, že 5. a 6. januára 1964 došlo k prvému stretnutiu medzi pápežom Pavlom VI. a ekumenickým patriarchom Athenagorom I. na Olivovom vrchu v Jeruzaleme. Udialo sa to po vyše deväťsto rokoch rozdelenia východnej a západnej Cirkvi. Pápež Pavol VI. a patriarcha Athenagoras I. putovali do Jeruzalema, tam, kde Ježiš Kristus pre spásu sveta zomrel a vstal z mŕtvych. Stretli sa aj vo Phanáre a v Ríme. Zanechali nám spoločné vyhlásenie, ktoré odvtedy nestratilo svoj význam a dá sa povedať, že stále má veľkú cenu. Skutočný láskavý rozhovor o vzťahoch medzi ľuďmi a oboma cirkvami musí byť podporovaný a inšpirovaný tým, aby v dokonalej vernosti jedinému Pánu Ježišovi Kristovi a vo vzájomnom rešpektovaní oboch tradícií sme sa snažili o jednotu Cirkvi.
Ikona Matky jednoty zobrazuje Bohorodičku, ktorá spolu s Ježišom drží v rukách Baziliku svätého Petra – symbol Katolíckej cirkvi. V hornej časti ikony sú svätý apoštol Peter – prvý pápež a jeho rodný brat, svätý apoštol Andrej.
V dolnej časti ikony sú zobrazení pápež Pavol VI. a ekumenický patriarcha Athenagoras I. Pod ikonou je nápis Aby všetci jedno boli, a to v troch jazykoch: cirkevnoslovanskom, gréckom a slovenskom.