Rafajovská divotvorná ikona Božej Matky

Veľkost cena
malá18,20 €
stredná28,40 €
veľká39,60 €
Reprodukcia Ikony Rafajovskej divotvornej ikony Božej Matky. Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm

Rafajovce sú jedným z najstarších pútnických miest Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, známe svojou zázračnou ikonou Presvätej Bohorodičky.
Ungváry Ede v roku 1900 napísal, že na svahu Giroszka, stál kedysi obrovský dub. Jedného dňa sa na tomto často využívanom mieste odpočívajúcim cestujúcim zjavil obraz Blahoslavenej Panny Márie. Zvesť o neobyčajnom zjave bleskurýchle preletela okolím a všade vzbudila záujem. Záujem sa vystupňoval, keď krátko po zjavení začal z kmeňa tohto bukového stromu vyvierať prameň. V tom čase sa usadil v blízkosti prameňa jeden tichý rehoľník. Mních hneď po svojom príchode namaľoval obraz Panny Márie s Ježiškom. Obraz zavesil na buk a pod ním kázal, spovedal a vysluhoval sviatosti. Mních za pomoci okolitých ľudí postavil drevenú cerkev. Po dlhom čase drevený chrám zhorel, ale obraz Panny Márie sa zázračným spôsobom zachránil a zostal nepoškodený. Veriaci obraz znova zavesili na buk pri prameni, kam sa chodievali modliť.
Po požiari bol tento zázračne zachránený obraz prenesený do Giroviec a bol tam, kým sa v Rafajovciach nepostavila nová cerkev. Ale z girovského chrámu zmizol, neznámym spôsobom sa opäť dostal do Rafajoviec. Táto udalosť sa opakovala. Podľa toho miestni ľudia uznali, že obraz si praje ostať v Rafajovciach. Vo vizitačnej správe biskupa Michala Manuela Olšavského o Rafajovciach z roku 1752 sa však píše: „Je tu zázračná ikona, ktorá slzila v roku 1705. Tento rok bol rokom povstania Františka Rákociho II., ktoré ničilo a ohrozovalo Mukačevskú eparchiu. Toto tvrdenie je dokázané v došetrení vedenom biskupmi, ale protokoly sa nezachovali, zato na slávu zázraku na sviatok Narodenia Panny Márie sa konajú odpusty a púte.“
Odpustová slávnosť sa tu koná na sviatok Zoslania Svätého Ducha.