Šašovská ikona Bohorodičky

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Bohorodičky v Šašovej. Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm

Medzi významné mariánske pútnické miesta Prešovskej archieparchie patrí Šašová, neveľká obec v okrese Bardejov. S ikonou Presvätej Bohorodičky s Dieťaťom v náručí z 15. storočia, ktorá sa podľa kanonickej vizitácie z roku 1834 spomína ako miraculosa (zázračná), je najstarším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Slovensku.
V súvislosti so šašovskou ikonou sa spomínajú mimoriadne vypočutia a uzdravenia. Presnejšie údaje o zázrakoch spojených s ikonou sa nezachovali, ale v dávnej minulosti sa tu diali mimoriadne udalosti. Dozvedáme sa o tom z vizitácie mukačevského biskupa Michala Manuela Olšavského OSBM, ktorú na príkaz rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie Terézie vykonal v rokoch 1750 − 1752. V popise stavu farnosti uvádza, že starodávna ikona Prečistej Panny Márie s Ježišom na rukách po prvýkrát slzila okolo roku 1744 zo slov IC XC napísaných na patričnom mieste. Krvavé kvapky tiekli celý týždeň. Na tento zázrak sa prišiel pozrieť aj gróf Johan Aspremont Linden, majiteľ Lednického panstva, so svojím sprievodom a viacerými kňazmi. Ikona Panny Márie slzila okolo päť rokov. V tom čase bolo uzdravených niekoľko ľudí, no nie sú o tom konkrétne záznamy. Nakoľko boli chrámu v Šašovej udelené plnomocné odpustky v roku 1779, možno predpokladať, že putovanie veriacich k tejto ikone má korene oveľa hlbšie v minulosti. A museli sa tu diať aj uzdravenia. Ak je to tak, potom ide o najstaršie pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie na Slovensku. V ostatnom čase, najmä po roku 1969, toto miesto znova ožilo a dostalo sa ešte viac do povedomia širokého okruhu ľudí Horného Šariša.

Pravdivosť zázračných udalostí v Šašovej bola nakoniec potvrdená. Svedčí o tom apoštolské breve pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa píše o udelení plnomocných odpustkov chrámu v Šašovej na sedem rokov.