Krásnobrodská Bohorodička

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Krásnobrodskej Bohorodičky v Krásnom Brode. Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm

Pôvod ikony Krásnobrodskej Bohorodičky siaha hlboko do minulosti. Presné historické údaje nie sú známe.
Podľa ľudovej legendy približne v polovici 14. storočia, pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha, slepý žobrák vedený malým chlapcom prechádzal laboreckou dolinou ku Krásnemu Brodu. K večeru, keď sa približovali k dedine, našli prameň čerstvej vody. Hneď sa osviežili a zostali na tom mieste aj cez noc. Vo sne sa slepcovi zjavila Presvätá Bohorodička a povzbudzovala ho, aby sa ráno umyl liečivou vodou, že bude vidieť. Ráno po umytí vodou z prameňa slepý začal vidieť.
Obraz Božej Matky sa živo vryl do jeho pamäti. Inšpirovaný zhora napísal vernú ikonu Bohorodičky, čo sa mu zjavila, a umiestnil ju na oltári v kaplnke, ktorú sám postavil na kopci pri prameni. Za krátky čas sa táto ikona, nazývaná krásnobrodská, preslávila zázrakmi a začalo k nej prichádzať veľa pútnikov. Iná verzia legendy hovorí, že približne v 14. storočí prišiel do Krásneho Brodu starý a slepý mních spoza Karpát. Večer unavený zaspal a vo sne uvidel Presvätú Bohorodičku, ktorá mu povedala, že ráno, keď vstane, sa má umyť vodou zo studničky a bude vidieť. Keď sa mu ráno po umytí vrátil zrak, po ďakovnej modlitbe sa ešte raz pozrel do studničky. Na jej dne uvidel obraz Bohorodičky s Dieťatkom, akú videl vo sne. Obraz mu navždy ostal v pamäti a namaľoval ho. Tak pretrval storočia a je dodnes zachovaný v baziliánskom monastieri v Krásnom Brode. Sláva o divotvornej ikone a uzdravujúcej vode pod kaplnkou sa rýchlo rozšírila a ľudia sem prichádzali zo všetkých strán. Prichádzali chorí a slepí, vracali sa domov zdraví a šťastní.