Ikona Presvätej Bohorodičky v Máriapócsi

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Presvätej Bohorodičky v Máriapócsi. Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm

Ikonu Presvätej Bohorodičky v Máriapócsi (Maďarsko) namaľoval István Papp v roku 1675 na žiadosť L. Csigriho, pričom dal zaznamenať: „Ja sluha Boží postavil som tento obraz na odpustenie mojich hriechov.“ O dvadsať rokov neskôr, od 4. novembra 1696, tento obraz slzil.
Počas svätej liturgie po premenení pócsky roľník Mihály Eőry s prekvapením videl, že z očí Márie na ikone tečú slzy a na jej tvári vidno bolesť. Veriaci sa čoskoro dozvedeli o zázračnom slzení. Na druhý deň sa zišlo v chráme veľké množstvo veriacich, ako aj cisárski dôstojníci, vojenskí duchovní i župní úradníci. Rímskokatolícky duchovný zo susednej dediny vyzdvihol k obrazu dieťa jedného dôstojníka, ktoré bolo po dotyku ikony uzdravené. Šťastná matka z vďačnosti položila pred obraz drahý náhrdelník. Slzenie obrazu trvalo s prestávkami od 4. novembra do 8. decembra. Do chrámu zavítal aj veliteľ cisárskeho vojska, ktoré sa zdržiavalo pri Tise, generál gróf Corbelli. Ten si ikonu pozorne prezrel a slzy utierkou zotrel na ďalšie prešetrenie. Toto vyšetrenie urobil v prítomnosti tristo ľudí, medzi ktorými boli luteráni aj kalvíni. Cirkevné vyšetrenie nariadil jágerský biskup György Fenessy. 26. decembra 1696 sa začali zaznamenávať svedecké výpovede. Bolo tridsaťšesť svedkov, ktorí jednoznačne vypovedali o pravdivosti slzenia. Generál Corbelli zaslal jágerskému biskupovi a cisárovi vlastnoručné vyhlásenie o slzení ikony. O tom, že pócsky gréckokatolícky chrám bol miestom zázračného slzenia Presvätej Bohorodičky, povolil jágerský biskup György Fenessy uverejniť správu, a to na základe svedeckých zápisničných výpovedí. Rakúsky a uhorský kráľ Leopold I. dal odviesť slziaci obraz do Viedne. Ikonu umiestnili v Dóme sv. Štefana, kde od toho času pred ním stále horí množstvo sviečok.