Ikona Mukačevskej Presvätej Bohorodičky

Veľkost cena
malá18,20 €
stredná26,50 €
veľká37,80 €
Reprodukcia Ikony Mukačevskej Presvätej Bohorodičky.
Je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 18 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -25 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 38 x 30 x 3 cm

Mariánska úcta bola odnepamäti vlastná ťažko skúšanému národu pod Karpatmi v starobylej Mukačevskej eparchii. Dlhé stáročia bol najväčším odpustovým pútnickým miestom na Zakarpatí Máriapócs, kde sa uchovávala čudotvorná ikona Božej Matky. Hlavné odpustové slávnosti sa tam konali na mariánskej sviatky, zvlášť na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Po prvej svetovej vojne sa Mariápócs ocitol na území Maďarska, čím veriaci zo Zakarpatska stratili svoje obľúbené pútnické miesto. Následne sa hlavným odpustom stal uspenský odpust v baziliánskom kláštore na Černečej hore v Mukačeve, ktorý však nemal čudotvornú ikonu. Vďaka úsiliu miestnych baziliánov daroval pápež Pius XI. v r. 1926 mukačevskému monastieru ikonu Bohorodičky, ktorá bola namaľovaná v roku 1453 v Carihrade. Táto ikona Matky Pána sa mala stať ochrankyňou zakarpatského národa.
V dôsledku tureckého vpádu bola ikona – nevedno akým spôsobom – prevezená do Ríma, kde sa uchovávala vo vatikánskych múzeách. Ikonu z Ríma do Prahy priviezol protoigumen Polykarp Bulyk OSBM, ale pre rôzne prekážky zo strany českých úradov ju musel ponechať na nejaký čas na Apoštolskej nunciatúre v Prahe. Až po Veľkej noci v roku 1926 bola ikona vďaka úsiliu otca Stepana Rešetyla OSBM prevezená do Užhorodu a následne do Mukačeva. Slávnostné prenesenie starodávnej ikony Božej Matky na Černeču horu sa konalo v Nedeľu všetkých svätých 27. júna 1926 za účasti veľkého množstva Božieho ľudu (viac ako tridsaťtisíc veriacich). Obrad intronizácie ikony vykonal biskup Peter Gebej, ktorý zveril gréckokatolícku Mukačevskú eparchiu pod ochranu Božej Matky. Odvtedy sa stala mukačevskou zástankyňou a Svätomikulášsky baziliánsky monastier na Černečej hore hlavným odpustovým miestom celého Podkarpatska.