Soufanijská Bohorodička

Veľkost cena
malá23,00 €
stredná32,00 €
veľká45,00 €
Reprodukcia Ikony Soufanijskej Panny Márie. Ikona je vyrobená v dielni Romaniv art autorskou technikou – levkas na masívnom dreve. S háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 20 x 15 x 2 cm
Stredný rozmer -30 x 20 x 2 cm
Veľký rozmer - 46 x 30 x 3 cm

Soufanieh je štvrť v starom Damasku pri starobylom ochrannom múre pri mieste nazývanom Bab Touma – Tomášova brána. V tejto štvrti v dome postavenom v starom arabskom štýle žila už šesť mesiacov mladá žena menom Maria Akhrassová (ktorú všetci volali a poznali pod menom Myrna) ako manželka Nikolasa, jedného zo synov rodiny Nazzourovcov, ktorej dom patril. 22. novembra 1982 počas spoločnej modlitby u chorej Myrninej švagrinej začali ruky mladej a prekvapenej Myrny roniť olej. Tento jav sa zopakoval 25. novembra počas modlitby u Myrninej matky, ktorá mala veľké bolesti chrbta a uvažovala o operácii. Na žiadosť prítomných Myrna vždy potrela boľavé miesta (u švagrinej aj u mamy) olejom zo svojich rúk a bolesť zmizla. 27. novembra 1982 aj malý obrázok (reprodukcia ikony Kazanskej Bohorodičky), ktorý rodina Nazzourovcov vlastnila už pred príchodom Myrny do ich domu, začal roniť olej. Odvtedy je tento obrázok nazývaný Ikona Panny Márie zo Soufaniehu.
Neskôr sa Panna Mária zjavila Myrne ešte päťkrát: 15. decembra 1982, 18. decembra 1982, 8. januára 1983, 21. februára 1983 a 24. marca 1983. Okrem prvého razu, keď sa nepripravená Myrna tohto zjavu zľakla a ušla, jej Panna Mária  vždy odovzdala posolstvá, ktoré Myrna opakovala a prítomní kňazi zaznamenávali. 
Po skončení etapy zjavení sa začala etapa extáz a stigiem. Počas extázy Myrna stráca vedomie a olej sa jej objaví nielen na rukách, ale aj na tvári. Olej jej vyteká aj z očí. Myrna je pozývaná do mnohých krajín sveta, aby vydávala svedectvo o odkazoch Pána Ježiša a Panny Márie. Už viackrát bola aj na Slovensku, niekoľkokrát aj v USA a Kanade, dvakrát v Austrálii a skoro vo všetkých európskych štátoch.