Krásnobrodská Bohorodička

Veľkost cena
malá29,60 €
stredná39,40 €
veľká48,50 €
Reprodukcia Ikony Krásnobrodskej Bohorodičky v Krásnom Brode.
Je vyrobená autorskou technikou v dielni Sv. Antona. Na drevený podklad (MDF doska) s levkasom (prírodné lepidlo na kriedovej báze) je nanesená ikona z kvalitného foto papiera. Ikona je ručne dozdobená s použitím zlatého prášku a akrylových farieb. Ikona je prelakovaná. Na zadnej strane je ikona opatrená certifikátom a voskovou pečaťou Ikonopiseckej dielne sv. Antona s háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 23 x 17 x 2 cm
Stredný rozmer -33 x 23 x 2 cm
Veľký rozmer - 47 x 33 x 2 cm

Pôvod ikony Krásnobrodskej Bohorodičky siaha hlboko do minulosti. Presné historické údaje nie sú známe.
Podľa ľudovej legendy približne v polovici 14. storočia, pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha, slepý žobrák vedený malým chlapcom prechádzal laboreckou dolinou ku Krásnemu Brodu. K večeru, keď sa približovali k dedine, našli prameň čerstvej vody. Hneď sa osviežili a zostali na tom mieste aj cez noc. Vo sne sa slepcovi zjavila Presvätá Bohorodička a povzbudzovala ho, aby sa ráno umyl liečivou vodou, že bude vidieť. Ráno po umytí vodou z prameňa slepý začal vidieť.
Obraz Božej Matky sa živo vryl do jeho pamäti. Inšpirovaný zhora napísal vernú ikonu Bohorodičky, čo sa mu zjavila, a umiestnil ju na oltári v kaplnke, ktorú sám postavil na kopci pri prameni. Za krátky čas sa táto ikona, nazývaná krásnobrodská, preslávila zázrakmi a začalo k nej prichádzať veľa pútnikov. Iná verzia legendy hovorí, že približne v 14. storočí prišiel do Krásneho Brodu starý a slepý mních spoza Karpát. Večer unavený zaspal a vo sne uvidel Presvätú Bohorodičku, ktorá mu povedala, že ráno, keď vstane, sa má umyť vodou zo studničky a bude vidieť. Keď sa mu ráno po umytí vrátil zrak, po ďakovnej modlitbe sa ešte raz pozrel do studničky. Na jej dne uvidel obraz Bohorodičky s Dieťatkom, akú videl vo sne. Obraz mu navždy ostal v pamäti a namaľoval ho. Tak pretrval storočia a je dodnes zachovaný v baziliánskom monastieri v Krásnom Brode. Sláva o divotvornej ikone a uzdravujúcej vode pod kaplnkou sa rýchlo rozšírila a ľudia sem prichádzali