sv. Kozma a Damián

Veľkost cena
malá29,60 €
stredná39,40 €
veľká48,50 €
Reprodukcia Ikony sv. Kozmu a Damiána. Originál tejto ikony sa nachádza v Expozícii originálnych ikon v Žiline.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 23 x 17 x 2 cm
Stredný rozmer -33 x 23 x 2 cm
Veľký rozmer - 47 x 33 x 2 cm

sviatky v cirkevnom kalendári: východný kalendár: 1. júl, 1. november, západný kalendár: 26. september

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN
O samotných svätcoch sa nám nezachovalo veľa historických faktov. V zachovaných životopisoch sú historické deje pomiešané s legendami, takže ich ťažko oddeliť. Avšak úcta k nim, ktorá sa po ich smrti veľmi rýchlo rozšírila v starovekom kresťanskom Východe aj Západe je dôkazom historického základu legendy a pravovernosti ich svätého života. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že rímska Cirkev ich zaradila do kanóna sv. omše v prvej eucharistickej modlitbe, čím významne prispela k upevneniu a šíreniu ich úcty.
S istotou vieme, že bratia pochádzali z Blízkeho Východu. Mladosť prežili v sýrskom meste Aigei. Mená Kozma a Damián majú grécky pôvod (Kozma z gr. kosmos – súlad, poriadok, svet; Damián z gr. damanios – krotiteľ), čo súviselo zrejme s ich otcom, ktorý bol Grék, pohan. Ten však skoro zomrel a matka Theodora, zbožná kresťanka ich vychovávala vo viere spolu s ďalšími tromi bratmi. Naučila ich milovať Boha, poznali Sväté Písmo a ako hovoria životopisy Duch Svätý ich vyučil aj lekárskemu umeniu, aby liečili podľa slov evanjelia „každú chorobu a každý neduh medzi ľudom “ (Mt 4,23).
Vo svojom živote a povolaní lekárov spojili lásku a vernosť Ježišovi Kristovi s prirodzeným talentom, o ktorom vedeli, že je od Boha. Vo svojom povolaní dôsledne uplatňovali radu svojho Najvyššieho Učiteľa a Lekára Ježiša Krista: „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8).
Je im zasvätených mnoho chrámov na Slovensku. V júli 2016 bolo slovenské zdravotníctvo, slovenskí zdravotníci a pacienti zverení pod patronát svätých lekárov a divotvorcov Kozmu a Damiána v prítomnosti vladyku Milana Lacha. Pri tejto príležitosti bola KBS vydaná aj modlitba zasvätenia slovenských zdravotníkov týmto svätcom.