Dôstojné je

Veľkost cena
malá29,60 €
stredná39,40 €
veľká48,50 €
Reprodukcia Ikony Bohorodičky - Dôstojné je

Dôstojné je
Grécko, hora Athos, koniec 19. storočia
Modlitebná tradícia: pred ikonou Presvätej Bohorodičky Dôstojné je sa ľudia modlievajú za
pokojný život, za útechu pri ohováraní a urážke na cti, o pomoc bezbranným pri ťažkostiach
a pri ukončení každej práce. Spôsob, akým sú postavy a najmä tváre na ikone vyobrazené,
nasvedčuje vplyv západného výtvarného umenia doby, v ktorej bola ikona napísaná. Na
zlatistom žiarivom pozadí, ktoré je symbolom nebeskej slávy, je vyobrazená Presvätá
Bohorodička s dieťaťom Ježišom v náručí.
Sviatok: 11. júna

Originál ikony sa nachádza v Expozícii ikon v Žiline.

Je vyrobená autorskou technikou v dielni Sv. Antona. Na drevený podklad (MDF doska) s levkasom (prírodné lepidlo na kriedovej báze) je nanesená ikona z kvalitného foto papiera. Ikona je ručne dozdobená s použitím zlatého prášku a akrylových farieb. Ikona je prelakovaná. Na zadnej strane je ikona opatrená certifikátom a voskovou pečaťou Ikonopiseckej dielne sv. Antona s háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 23 x 17 x 2 cm
Stredný rozmer -33 x 23 x 2 cm
Veľký rozmer - 47 x 33 x 2 cm