Obmäkčenie zlých sŕdc

Veľkost cena
v popise produktu37,80 €
Reprodukcia Ikony Matky Božej - Sedembolestnej (Sedemkrát prebodnutej) alebo Obmäkčenie zlých sŕdc

Rozmer 25 x 20 x 2,7 cm

Korene sviatku Sedembolestnej Panny Márie siahajú hlboko do stredoveku, niektorí autori spájajú uctievanie Sedembolestnej s misiou svätých Cyrila a Metoda, ale až od roku 1814 je oficiálne tento sviatok zaradený do cirkevného kalendára na slávenie pre celú Katolícku cirkev. Pre Slovákov je zas významný dátum 2. apríl 1926, kedy pápež Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.
Ikona Sedembolestnej Bohorodičky čerpá námet zo Simeonovho proroctva, ktoré vyslovil na sviatok Stretnutia Pána - Obetovania Pána (slávi sa 2. februára): „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli, a na znamenie, ktorému budú odporovať,- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2, 34-35)
Ikona je v cirkvách východného obradu uznaná za čudotvornú – zázračnú, takú, cez ktorú Boh koná nevysvetliteľné javy a uzdravenia. Ikona zobrazuje Bohorodičku bez Ježiša. Ikonograficky sa jedná o výnimočné zobrazenie Matky Božej (Hodegitria), keďže tieto ikony Matky Božej sa takmer vždy píšu s Ježišom. Sedem mečov zabodnutých v Jej srdci značí plnosť bolestí a plnosť utrpenia, ktoré na seba berie za všetky svoje deti, za nás. Kristus slovami adresovanými svätému Jánovi pod krížom: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27), takto preukázal cirkvi veľké milosrdenstvo, pretože jej dal matku, ktorá za každé svoje dieťa oroduje, cíti jeho bolesť a prosí o jeho spásu. Rukami skríženými na hrudi s pokorou prijíma bolesti a trápenia kresťanov a vrúcne sa modlí k svojmu Synovi za milosrdenstvo pre nich.
Sedem šípov alebo mečov predstavuje úplné utrpenie, ktoré Matka Božia zobrala na seba od Svojho Syna. Pred ikonou sa veriaci modlia hlavne za obmäkčenie zlých sŕdc, predovšetkým sŕdc kresťanov, ktorí zišli z cesty Krista, za duševné a telesné uzdravenie a prosia o pomoc pri prekonávaní vlastných slabostí. Často bývajú vypočuté modlitby za urovnanie rodinných sporov a nápravu vzťahov. Matka Božia Sedembolestná je chápaná ako patrónka rodiny.