sv. Ester

Veľkost cena
23 x 11 x 2 cm26,50 €
Sv. Ester, kráľovná

význam mena: Estera - ž. z hebr. Estér (perz. sitareh hviezda), staršia podoba Ester, pôv. významom blízke sú mená Aster, Hvezdoň, Stela, dom. Esta

sviatok mena v občianskom kalendári: 12. apríl (Estera)

Podrobnosti o produkte:
Meninová ikona svätca - nebeského patróna. Veľký výber mien svätcov. Reprodukcie ikon sú štylizované, ručne dotvorené s čiastočným využitím akrylových farieb, akrylového gélu a maliarskeho laku. Drevený podklad je tónovaný a lakovaný, vyrobený z materiálu odolnému voči vlhkosti.
Rozmer 23 x 11 x 2 cm

V tomto prípade nejde o sväticu vo vlastnom zmysle slova. Nie je zaradená do liturgického kalendára a Cirkev jej ani iným spôsobom neprejavuje úctu. Iba do liturgických čítaní zaraďuje niektoré state zo starozákonnej biblickej knihy, ktorej je Ester hrdinkou a ktorej dala aj svoje meno.
Biblickí vedci nie sú jednotní v posudzovaní knihy Ester. Niektorí ju jednoducho priraďujú k historickým knihám Biblie a v opisovanom deji vidia súčasť dejín izraelského národa. Iní ju pokladajú skôr za poučno-povzbudivý spis, v ktorom pisateľ zachytil istú dejinnú epizódu a literárne ju rozpracoval do terajšej podoby. Kniha obsahuje pekné state o dôvere v Božiu pomoc, no na niektorých miestach hovorí o neúprosnej pomste, akú neskôr zásadne odmietal Ježiš Kristus.
Ester je starozákonnou hrdinkou izraelského národa. Biblická kniha pomenovaná podľa nej hovorí, že už v detstve stratila rodičov. Vychoval ju jej strýko Mardochej. Bola s ním v babylónsko-perzskom zajatí. Keďže vynikala krásou, zaradili ju medzi ženy perzského kráľa Xerxesa I. (vládol v r. 486-465 pr. Kr.), ktorého označovali aj menami Asuer alebo Ahasver. Ten si ju obľúbil a vyhlásil ju za kráľovnú.
Keď chcel najvyšší kráľov dvoran Aman vyhubiť Izraelitov, Žid Mardochej nabádal Ester, aby sa zastala svojho národa pred vladárom. Bolo to pre ňu nebezpečné, lebo bez kráľovho pozvania sa nesmela k nemu priblížiť. Preto sa najprv postila a modlila a zároveň žiadala svojich spolurodákov, aby robili to isté. Po troch dňoch predstúpile pred vladára a zachránila svoj ľud.