Kríž - trojramenný

Veľkost cena
29 x 16,5 x 1,5 cm30,00 €
Reprodukcia Ikony trojramenného kríža ikonopisca a studitského mnícha Juvenalija Mokrického. Originál ikony sa nachádza v Ríme. V strede ikony je zobrazený Kristus na kríži, kde z jednej strany je Bohorodička a z druhej Ján Teológ a evanjelista. Na vrchnom ramene je Mandylion. V spodnom ramene je zobrazená Golgota s lebkou symbolizujúcou Kristov hrob, na pozadí ktorej sú hradby Jeruzalemu.

Na drevenom podklade (MDF doska) je nanesená ikona z kvalitného foto papiera. Ikona je ručne dozdobená s použitím zlatého prášku a akrylových farieb. Ikona je prelakovaná. Na zadnej strane je ikona opatrená certifikátom Ikonopiseckej dielne sv. Antona a závesným systémom.

Ikona je v jednom rozmere (výška-šírka-hrúbka)
29 x 16,5 x 1,5 cm