Trojica - Rubľov - motív 2

Veľkost cena
malá33,00 €
stredná45,00 €
veľká50,00 €
Reprodukcia Ikony Trojice z 15.st. Je to najznámejšie dielo Andreja Rubľova a je taktiež považovaná za jedno z najvýznamnejších ruských umeleckých diel. Patrí medzi skvosty ikonopisu. Ikona je naplnená nevädnúcou sviežosťou. Ani ten najobsiahlejší výklad symbolov obrazu nemôže obsiahnuť všetky vznešené myšlienky a dojmy pozorného a vnímavého diváka.

Andrej Rubľov napísal ikonu Trojica ako odpoveď na antitrinitárske učenie siekt 14. storočia. Dátum vzniku sa pohybuje okolo roku 1411. Ikonopisec vychádza z epizódy Starého zákona (Gn 18, 1-18), v ktorej sa opisuje pohostinstvo staručkého Abraháma a jeho ženy Sáry k trom anjelom v podobe krásnych mládencov. Exegeti kresťanského staroveku považujú toto miesto Starého zákona za jedno zo starozákonných zjavení podopierajúcich učenie o Svätej Trojici.

Je vyrobená autorskou technikou v dielni Sv. Antona. Na drevený podklad (MDF doska) s levkasom (prírodné lepidlo na kriedovej báze) je nanesená ikona z kvalitného foto papiera. Ikona je ručne dozdobená s použitím zlatého prášku a akrylových farieb. Ikona je prelakovaná. Na zadnej strane je ikona opatrená certifikátom a voskovou pečaťou Ikonopiseckej dielne sv. Antona s háčikom na zavesenie.

Ikona je v troch rozmeroch (výška-šírka-hrúbka)
Malý rozmer - 23 x 17 x 2 cm
Stredný rozmer -33 x 23 x 2 cm
Veľký rozmer - 47 x 33 x 2 cm